Nutifood Tuyển Quản Lý Khách Hàng Kênh Siêu Thị – Chuỗi Mom&Baby

04/03/2024
40,000,000 VNĐ - 80,000,000 VNĐ / month
Application ends: 01/03/2030

Apply for this job

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. Mục đích công việc:

 • Chịu trách nhiệm trong các hoạt động thiết lập kế hoạch bán hàng kênh Siêu Thị, chính sách bán hàng hàng năm, chiến lược giá, và mục tiêu bán hàng trên toàn quốc.
 • Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện tiến độ bán hàng, hiểu biết về xu hướng thị trường, về phương thức bán hàng và phương thức quản lý siêu thị của Nutifood.
 • Đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa; cải tiến hệ thống

B. Trách nhiệm chính:

I. Trách nhiệm 1: Lập kế hoạch bán hàng, chính sách bán hàng, chiến lược giá,…theo từng thời điểm và chiến lược công ty đảm bảo đạt mục tiêu.

1. Đưa ra các phân tích và đề xuất hỗ trợ Giám Đốc Bán Hàng xây dựng bảng giá và phương án bán hàng rộng rãi cho công ty.

2. Hỗ trợ Giám Đốc Bán Hàng xây dựng chính sách tổng doanh thu và lợi nhuận gộp của công ty theo nhóm sản phẩm chủ lực. Xây dựng báo cáo bán hàng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

3. Phân bổ, giám sát và tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ bán hàng Kênh Siêu thị toàn quốc hàng tháng, hàng quý.

4. Nắm bắt nhanh xu hướng thị trường và tình hình bán hàng của Siêu thị thông qua việc thăm thị trường thường xuyên và phân tích đối thủ cạnh tranh để đề xuất hành động kịp thời nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

5. Xây dựng và giám sát hiệu quả của các chiến dịch bán hàng toàn quốc; theo dõi và đánh giá chiến dịch bán hàng để đảm bảo không có xung đột giữa các khu vực và kênh.

II. Trách nhiệm 2: Đào tạo và phát triển đội ngũ và cải tiến hệ thống

1. Đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa, đảm bảo có đội ngũ chuyên viên quản lý khách hàng tinh nhuệ. Duy trì liên lạc tích cực với nhóm bán hàng để cung cấp các hướng dẫn và chỉ dẫn về việc chạy chiến dịch và cập nhật sản phẩm, chương trình và chính sách.

2. Luôn cập nhật sự phát triển của hệ thống và đóng vai trò là người đi đầu trong các sáng kiến cải tiến hoạt động quản lý bán hàng / hệ thống làm việc nhằm tăng hiệu quả làm việc của bộ phận.

III. Các nhiệm vụ khác

1.Những nhiệm vụ có tính đột xuất

2. Những nhiệm vụ theo lệnh điều động của cấp trên.

3. Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

a, Trình độ:  Đại học, ưu tiên ngành tài chính/kế toán/Kinh tế/Quản trị kinh doanh

b, Kiến thức: Ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm, sữa

c, Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành FMCG tại chuỗi Mẹ&Bé…
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập kế hoạch khuyến mãi, POSM, activation, ký kết hợp đồng…
 • Có kinh nghiệm và mối quan hệ với các chuỗi Mẹ&Bé
 • Có kinh nghiệm đàm phán hợp đồng thương mại với các chuỗi Mẹ&Bé

d, Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu bán hàng tốt
 • Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu báo cáo
 • Kỹ năng giao tiếp, thương thuyết, đàm phán, thuyết trình.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Có kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác tốt.

e, Yêu cầu khác: Chấp nhận việc đi công tác đến các Siêu thị tại miền hàng tháng / hàng quý.

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: 40 Tr – 60 Tr VND