Showing 110 of 22 results

Tuyển Dụng Giám Sát Bán Hàng Với Chính Sách Đãi Ngộ Tốt

Nhu cầu tuyển dụng giám sát bán hàng tại các doanh nghiệp lớn Việt Nam ngày càng tăng, đây là cơ hội để bạn thử sức với vai trò giám sát trong lĩnh vực kinh doanh. Đọc thông tin về mô tả công việc, mức lương và yêu cầu của nhà tuyển dụng, ứng tuyển ngay tại nhanvienkinhdoanh.net nếu bạn phù hợp với vị trí này.

Nhiệm vụ của giám sát bán hàng

Vị trí giám sát bán hàng đòi hỏi kỹ năng quản lý, giao tiếp để thực hiện tốt các công việc sau đây.

Đọc thêm