Showing 110 of 22 results

179+ Tin Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh Khắp Cả Nước

Trưởng phòng kinh doanh là người đứng đầu trong bộ phận kinh doanh của một tổ chức. Vai trò của họ thường là quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu tăng doanh số bán hàng, mở rộng thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh, nhằm thúc đẩy quả trình kinh doanh của mình.

Đọc thêm