Showing 110 of 22 results

Tuyển Dụng Giám Đốc Kinh Doanh Với Mức Lương Hấp Dẫn

Nhu cầu tuyển dụng Giám đốc kinh doanh đang ngày càng trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp lớn. nhanvienkinhdoanh.net sẽ cập nhật liên tục thông tin tuyển Giám đốc kinh doanh tại các doanh nghiệp hàng đầu: mô tả công việc, yêu cầu của nhà tuyển dụng và mức lương bình quân tại các khu vực.

Nhiệm vụ của vị trí Giám đốc kinh doanh

Phụ trách bộ phận kinh doanh

  • Giám đốc kinh doanh đóng vai trò chủ chốt, lãnh đạo bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm quản lý các hoạt động như bán hàng, marketing, quan hệ khách hàng, PR…
  • Đảm bảo rằng các chức năng kinh doanh được thực hiện hiệu quả để đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức.
Đọc thêm