Showing 110 of 12 results

200+ Tuyển Dụng Sale Admin Lương Cao Với Cơ Hội Việc Hấp Dẫn

Ngày nay, việc các doanh nghiệp chú trọng đến bộ phận kinh doanh vì họ là nòng cốt để gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Để bộ phận kinh doanh tập trung thực hiện tốt công việc đạt đủ doanh số và tăng sự hiệu quả trong nguồn thu thì người sắp xếp và hỗ trợ báo cáo, thủ tục giấy tờ thì đó chính là vị trí sale admin. Vì thế nên tuyển dụng sale Admin đang trở thành vị trí quan trọng được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng rất nhiều. 

Đọc thêm